Skip to main content
 • Tarihin Sıfır Noktası / Zero Point in Time : Göbeklitepe

 • Tarihin Sıfır Noktası / Zero Point in Time : Göbeklitepe

 • Tarihin Sıfır Noktası / Zero Point in Time : Göbeklitepe

 • Tarihin Sıfır Noktası / Zero Point in Time : Göbeklitepe

 • Tarihin Sıfır Noktası / Zero Point in Time : Göbeklitepe

 • Tarihin Sıfır Noktası / Zero Point in Time : Göbeklitepe

 • Tarihin Sıfır Noktası / Zero Point in Time : Göbeklitepe

 • Tarihin Sıfır Noktası / Zero Point in Time : Göbeklitepe

 • Tarihin Sıfır Noktası / Zero Point in Time : Göbeklitepe

 • Tarihin Sıfır Noktası / Zero Point in Time : Göbeklitepe

 • Tarihin Sıfır Noktası / Zero Point in Time : Göbeklitepe

Sözlü sunum ve katılım sertifikaları için elifalkan111@gmail.com adresine talep e-postası gönderilmesi gerekmektedir…

Sempozyum bildiri özetleri bilimsel komite üyeleri tarafından bilimsel açıdan ön değerlendirmeye tabi tutulacağından sempozyum “hakemli bir faaliyettir”. Sempozyum bilimsel programına dahil edilerek bildiri özeti kitapçığında yer alan bildiri özetleri “uluslararası hakemli bildiri özeti” doçentlik kriterlerine uygundur.

The symposium is a “peer-reviewed activity” as the symposium abstracts will be subject to preliminary scientific evaluation by the scientific committee members. The abstracts included in the symposium scientific program and included in the abstract book comply with the “international peer-reviewed abstract” associate professorship criteria.

Bildiri özeti son gönderim tarihi 26 Nisan’a uzatıldı!
The abstract submission deadline has been extended to April 26!
Erken kayıtta son tarih 26 Nisan’a uzatıldı!
The deadline for early registration has been extended to April 26!

Davet / Invitation

Sevgili Meslektaşlarım,

Bu seneki organizasyonu ‘’5. Çürümeden Koru Sempozyumu’nu’’ 5-7 Mayıs, 2024 tarihlerinde sizlerle birlikte gerçekleştirmeyi planlıyoruz.

Sempozyumda Ulusal ve Uluslararası bilim insanları, diş hekimliğinin en önemli sorunu olan konularda araştırmalarını, başta diş çürükleri olmak üzere diş hekimliğinin her branşında hastalıklar, problemleri ve koruyucu uygulamaları paylaşacaklar.

Genç meslektaşlarımızın yaptıkları araştırmalar üzerinde karşılıklı yapıcı yönlendirmelerle bilimsel dünyaya katkılarını gururla paylaşacağız.

İstanbul’un kalbinde yer alan İstanbul Kent Üniversitesi Taksim Kampüsü konferans salonlarında birbirinden önemli konferansları uzmanlarından dinlemenin yanı sıra sempozyum Sayın Prof. Dr. Fahri Işık’ın “Göbeklitepe’den Milet’e Anadolu Yaratıcılığı” başlıklı enfes tarihi konferansıyla başlayacaktır.

Sürdürülebilir diş hekimliğinin öneminin oldukça net anlatılacağı bir diğer önemli konferansı izleme fırsatı bulacaksınız.

Hepinizi, yayınlarınızı sunmak, öğrenme enerjinizi parlatacak olan katılımlarınızı en kısa sürede bekliyoruz.

Sevgi ve Saygılarımla,
Organizasyon Komitesi Adına
Prof. Dr. Funda Yanıkoğlu

Dear Colleague,

This year’s organization is we plan to hold the “5th Prevent from Caries Symposium” with you on 5-7 May, 2024.

At the symposium, national and international scientists will share their research on the most important problems of dentistry, diseases, problems and preventive practices in every branch of dentistry, especially dental caries.

We will proudly share the contributions of our young colleagues to the scientific world through mutual constructive guidance on their research.

In addition to listening to important conferences from experts in the conference halls of Istanbul Kent University Taksim Campus, located in the heart of Istanbul, the symposium will start with Prof. Dr. Fahri Işık’s exquisite historical conference titled “Anatolian Creativity from Göbeklitepe to Miletus”.

You will have the opportunity to watch another important conference where the importance of sustainable dentistry will be explained clearly.

We look forward to your participation as soon as possible, which will present your publications and brighten your learning energy.

Kind regards and respect,
On behalf of the Organizing Committee
Prof. Funda Yanikoglu

COMMITTEES / KOMİTELER

ORGANIZATION COMMITTEE / ORGANİZASYON KOMİTESİ

Prof. Dr. Funda Yanıkoğlu (İstanbul Kent Üniversitesi, Türkiye)
Prof. Dr. Dilek Tağtekin (Marmara Üniversitesi, Türkiye)
Doç. Dr. Berkant Sezer (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Türkiye)
Doç. Dr. Zeynep Ceren Çelik (Bursa Uludağ Üniversitesi, Türkiye)
Dr. Öğr. Üyesi Merve Şahin (İstanbul Kent Üniversitesi, Türkiye)
Dr. Serhat Köken (Siena Üniversitesi, Italy)


TECHNICAL COMMITTEE / TEKNİK KOMİTE

Dt. Ahmet Burak Deveci (İstanbul Kent Üniversitesi, Türkiye)
Doğukan Özkan (İstanbul Kent Üniversitesi, Türkiye)
Ferdi Şahinduran (İstanbul Kent Üniversitesi, Türkiye)


SOCIAL COMMITTEE / SOSYAL KOMİTE

Dr. Öğr. Üyesi Özlem Erçin Sultanzade (İstanbul Kent Üniversitesi, Türkiye)
Öğr. Gör. Seda Özmen (Yeditepe Üniversitesi, Türkiye)
Uzm. Dt. Özlem Kanar (Marmara Üniversitesi, Türkiye)
Dt. Melis Çağla Aslan (İstanbul Kent Üniversitesi, Türkiye)
Dt. Anıl Loça (İstanbul Kent Üniversitesi, Türkiye)


FINANCIAL COMMITTEE / MALİ KOMİTE

Dr. Öğr. Üyesi Merve Şahin (İstanbul Kent Üniversitesi, Türkiye)
Dr. Öğr. Üyesi Ezgi Erden Kayalıdere (İstanbul Kent Üniversitesi, Türkiye)
Uzm. Dt. Simge Meşeli (Marmara Üniversitesi, Türkiye)
Dt. Merve Koçuk (İstanbul Kent Üniversitesi, Türkiye)

ORGANIZATION SECRETARIAT / ORGANİZASYON SEKRETERYASI

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Ceren Çelik (Bursa Uludağ Üniversitesi, Türkiye)
Dr. Öğr. Üyesi Dilan Kopuz (İstanbul Kent Üniversitesi, Türkiye)


SCIENTIFIC COMMITTEE / BİLİMSEL KOMİTE

Prof. Dr. Betül Kargül (Marmara Üniversitesi, Türkiye) (Başkan)
Uzm. Dt. Elif Alkan (Marmara Üniversitesi, Türkiye) (Komite Sekreteri)
Prof. Dr. Irina Kuzmina (Russian University of Medicine, Russia)
Prof. Dr. Andrea Ferreira Zandona (The Ohio State University, USA)
Prof. Dr. Hülya Erten (Dokuz Eylül Üniversitesi, Türkiye)
Prof. Dr. Bruce Matis (Indiana University, USA)
Prof. Dr. James Kaim (New York University, USA)
Doç. Dr. Berkant Sezer (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Türkiye)
Dr. Maxim Lagerweij (Vrije University, Holland)
Prof. Dr. Bilal Yaşa (İstanbul Kent Üniversitesi, Türkiye)


STUDENT COMMITTEE / ÖĞRENCİ KOMİTESİ

Buğra Akyıldız (İstanbul Kent Üniversitesi, Türkiye)
Aylin Eda Yılmaz (İstanbul Kent Üniversitesi, Türkiye)
Can Çıngar (İstanbul Kent Üniversitesi, Türkiye)
Mediha Sena Şener (İstanbul Kent Üniversitesi, Türkiye)
Begüm Bayrak (İstanbul Kent Üniversitesi, Türkiye)
Suden Şenel (İstanbul Kent Üniversitesi, Türkiye)
Ece Şeker (İstanbul Kent Üniversitesi, Türkiye)
Buse Sarpkaya (İstanbul Kent Üniversitesi, Türkiye)
Kamuran Çayırağası (İstanbul Kent Üniversitesi, Türkiye)
Berkay Tiryakioğlu (İstanbul Kent Üniversitesi, Türkiye)
Mehmet Batı (İstanbul Kent Üniversitesi, Türkiye)
Beyza Akkır (İstanbul Kent Üniversitesi, Türkiye)
Burak Çiçek (İstanbul Kent Üniversitesi, Türkiye)
Mehmet Boran Yeniceli (İstanbul Kent Üniversitesi, Türkiye)
Sena Aleyna (İstanbul Kent Üniversitesi, Türkiye)
Yiğit Altun (İstanbul Kent Üniversitesi, Türkiye)
Sude Yaren Uzunaslan (İstanbul Kent Üniversitesi, Türkiye)

SCIENTIFIC PROGRAM / BİLİMSEL PROGRAM

MAY 5, 2024 / 5 MAYIS, 2024 (FIRST DAY / BİRİNCİ GÜN)

10:00 – 11:00
OPENING CEREMONY / AÇILIŞ TÖRENİ
11:00 – 12:30
INAUGURAL CONFERENCE / AÇILIŞ KONFERANSI

PROF. DR. FAHRİ IŞIK – “ANATOLIAN CREATIVITY FROM GÖBEKLİTEPE TO MILETUS / GÖBEKLİTEPE’DEN MİLET’E ANADOLU YARATICILIĞI”

MODERATÖR: EZGİ GİZEM BERKAY

12:30 – 13:00
LUNCH BREAK / ÖĞLE YEMEĞİ
13:00 – 13:45
1ST CONFERENCE / 1. KONFERANS

DR. SERHAT KÖKEN – “PRACTICAL SOLUTIONS WITH COMPOSITE RESINS IN DIFFICULT CASES / ZOR VAKALARDA KOMPOZİT İLE PRATİK ÇÖZÜMLER”

MODERATÖR: PINAR YILMAZ ATALI

13:45 – 14:30
2ND CONFERENCE / 2. KONFERANS

PROF. DR. HÜLYA ERTEN – “INDISPENSABILITY OF ETHICAL PRINCIPLES / ETİK İLKELERİN VAZGEÇİLMEZLİĞİ”

MODERATÖR: ELİF SEPET

14:30 – 15:00
COFFEE BREAK / KAHVE MOLASI

MUSIC / PELİN CAN & BESTE Öztürk

15:00 – 15:45
3RD CONFERENCE / 3. KONFERANS

PROF. DR. Pınar Yılmaz Atalı, Ayşe Aslı Şenol, Elİf Alkan – “VITAL BLEACHING in MINIMAL INVASIVE APPLICATIONS / Mİnİmal İnvazİv Uygulamalarda Vİtal Dİş BeyazlatmaSI”

MODERATÖR: HAŞMET ULUKAPI

15:45 – 16:15
4TH CONFERENCE / 4. KONFERANS

DOÇ. DR. BORA KORKUT – “DIRECT VENEERS WITH A MULTIDISCIPLINARY APPROACH / MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIMLA DİREKT VENEERLER”

MODERATÖR: Işıl Ulukapı

16:15 – 17:00
5TH CONFERENCE / 5. KONFERANS

PROF. DR. YURY A.VINNICHENKO, TATIANA V. KUPETS – “REMINERALIZING THERAPY FOR CARIES MANAGEMENT / ÇÜRÜĞÜN REMİNERALİZASYONU”

MODERATÖR: BETÜL KARGÜL

17:00 – 17:30
COFFEE BREAK / KAHVE MOLASI
17:30 – 18:15
6TH CONFERENCE / 6. KONFERANS

UZM. DT. ÖZLEM KANAR – “DIGITAL TECHNOLOGIES ON CARIES DETECTION / ÇÜRÜK TESPİTİNDE DİJİTAL TEKNOLOJİLER”

MODERATÖR: BORA KORKUT

18:15 – 20:00
ORAL PRESENTATIONS / SÖZLÜ SUNUMLAR

MAY 6, 2024 / 6 MAYIS, 2024 (SECOND DAY / İKİNCİ GÜN)

09:00 – 09:45
7TH CONFERENCE / 7. KONFERANS

PROF. DR. ELİF SEPET – “ORAL CARE PROTOCOLS FOR PEDIATRIC ONCOLOGY PATIENTS / PEDİATRİK ONKOLOJİ HASTALARINDA AĞIZ BAKIM PROTOKOLLERİ”

MODERATÖR: EVREN ÖZTAŞ

09:45 – 10:30
8TH CONFERENCE / 8. KONFERANS

PROF. DR. DENİZ GEMALMAZ – “TREATMENT PLANNING FOR NON-CARIOUS TISSUE LOSS / ÇÜRÜKSÜZ DOKU KAYIPLARINDA TEDAVİ PLANLAMASI”

MODERATÖR: EVRİM DALKILIÇ

10:30 – 11:00
COFFEE BREAK / KAHVE MOLASI
11:00 – 11:45
9TH CONFERENCE / 9.KONFERANS

DR. ÖZGÜR YILDIRIM TORUN – “BIOFILM / BİYOFİLM”

MODERATÖR: ÖZGÜR ÖNDER KUŞÇU

11:45 – 12:30
10TH CONFERENCE / 10.KONFERANS

PROF. DR. ESRA ERGİN – “ORAL HEALTH IN DISADVANTAGED INDIVIDUALS FROM A MINIMAL INTERVENTIONAL PERSPECTIVE / MİNİMAL GİRİŞİMSEL BAKIŞ AÇISIYLA DEZAVANTAJLI BİREYLERDE AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI”

MODERATÖR: BİLGE TARÇIN

12:30 – 13:15
11TH CONFERENCE / 11. KONFERANS

DR. ELBERT WALLER – “FUTURE OF DENTISTRY WITH QUANTITATIVE LASER FLUORESCENCE (QLF) TECHNOLOGY / KANTİTATİF LAZER FLORESAN TEKNOLOJİSİ İLE DİŞ HEKİMLİĞİNİN GELECEĞİ”

MODERATÖR: Hakkı Tanyerİ

13:15 – 14:00
LUNCH BREAK / ÖĞLE YEMEĞİ
14:00 – 14:45
12TH CONFERENCE / 12. KONFERANS

PROF. DR. Güray Salİhoğlu – “SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK / Sustainability”

MODERATÖR: YEGANE GÜVEN

14:45 – 15:30
13TH CONFERENCE / 13. KONFERANS

DOÇ. DR. ZEYNEP CEREN ÇELİK – “BIODEGRADABLE MATERIALS IN DENTISTRY PRACTICE / DİŞ HEKİMLİĞİ PRATİĞİNDE BİYOBOZUNUR MALZEMELER”

MODERATÖR: GÜRAY SALİHOĞLU

15:30 – 16:00
COFFEE BREAK / KAHVE MOLASI

MUSIC / Ece & Aylİn

16:00 – 16:45
14TH CONFERENCE / 14. KONFERANS

PROF. DR. ARZU AYKOR – “RESTORATIVE AND HOLISTIC APPROACH TO BRUXISM / BRUKSİZME RESTORATİF VE BÜTÜNSEL YAKLAŞIM”

MODERATÖR: DİLEK TAĞTEKİN

16:45 – 17:30
15TH CONFERENCE / 15. KONFERANS

Bruce Schemeron – “In-VITRO pH CYCLING MODELS to MEASURE the ANTICARIOGENIC EFFECT of FLUORIDE PRODUCTS – ONLINE/ ÇEVRİMİÇİ”

MODERATÖR: FUNDA YANIKOĞLU – ARZU AYKOR

17:30 – 19:30
ORAL PRESENTATIONS / SÖZLÜ SUNUMLAR

MAY 7, 2024 / 7 MAYIS, 2024 (THIRD DAY / ÜÇÜNCÜ GÜN)

09:00 – 09:45
16TH CONFERENCE / 16. KONFERANS

PROF. DR. EVREN ÖZTAŞ – “NEW APPROACHES TO PREVENT WHITE SPOT LESIONS DURING ORTHODONTIC TREATMENT / ORTODONTİK TEDAVİ SIRASINDA BEYAZ NOKTA LEZYONLARINI ÖNLEMEDE YENİ YAKLAŞIMLAR”

MODERATÖR: SERDAR ÇİNTAN

09:45 – 10:30
17TH CONFERENCE / 17. KONFERANS

PROF. DR. YILDIRIM HAKAN BAĞIŞ – “THE STORY OF ADHESIVES / ADEZİVLERİN HİKAYESİ”

MODERATÖR: BİLAL YAŞA

10:30 – 11:00
COFFEE BREAK / KAHVE MOLASI
11:00 – 11:45
18TH CONFERENCE / 18.KONFERANS

DOÇ. DR. BERKANT SEZER – “MOLAR INCISOR HYPOMINERALIZATION FROM DIAGNOSIS TO TREATMENT / TANIDAN TEDAVİYE BÜYÜK AZI KESİCİ HİPOMİNERALİZASYONU”

MODERATÖR: Pınar Yılmaz Atalı

11:45 – 12:30
19TH CONFERENCE / 19.KONFERANS

DT. SERAP BEŞİROĞLU – “SUSTAINABILITY IN DENTISTRY / DİŞ HEKİMLİĞİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK”

MODERATÖR: BÜLENT DEMİR

12:30 – 13:15
20TH CONFERENCE / 20.KONFERANS

DOÇ. DR. ZEYNEP BİLGE KÜTÜK – “WAYS TO MAKE THE PATIENT HAPPY WITH MINIMUM INTERFERENCE IN ANTERIOR AESTHETICS / ANTERİOR ESTETİKTE MİNİMUM GİRİŞİMLE HASTAYI MUTLU ETMENİN YOLLARI”

MODERATÖR: FUNDA ÖZTÜRK BOZKURT

13:15 – 14:00
LUNCH BREAK / ÖĞLE YEMEĞİ
14:00 – 14:45
21TH CONFERENCE / 21.KONFERANS

PROF. DR. IRINA KUZMINA – “MINIMAL INVASIVE APPROACH AND DENTAL CARIES PREVENTION STRATEGIES BASED ON RISK ASSESSMENT: EXPERIENCE AMONG CHILDREN AND ADOLESCENTS IN RUSSIA / MİNİMAL GİRİŞİMSEL YAKLAŞIM VE RİSK DEĞERLENDİRMESİNE DAYALI DİŞ ÇÜRÜĞÜNÜ ÖNLEME STRATEJİLERİ: RUSYA’DA ÇOCUK VE ERGENLERDE DENEYİM”

MODERATÖR: CANSU BAŞEĞMEZ

14:45 – 15:30
22TH CONFERENCE / 22.KONFERANS

PROF. DR. SİBEL BİREN – “ALIGNERS IN ORTHODONTICS / ORTODONTİDE ŞEFFAF PLAKLAR”

MODERATÖR: EVREN ÖZTAŞ

15:30 – 16:00
COFFEE BREAK / KAHVE MOLASI

MUSIC / Berkay & Can

16:00 – 16:45
23TH CONFERENCE / 23.KONFERANS

PROF. DR. ANDREA ZANDONA – “Caries activity assessment / Çürük rİskİnİn değerlendİrİlmesİ – ONLINE/ ÇEVRİMİÇİ” The Ohio State University

MODERATÖR: SİBEL BİREN

16:45 – 17:30
24TH CONFERENCE / 24.KONFERANS

PROF. DR. BİLAL YAŞA – “CLINICAL TIPS IN AESTHETIC RESTORATION OF ANTERIOR DIASTEMAS / ANTERİOR DİASTEMALARIN ESTETİK RESTORASYONLARINDA KLİNİK İPUÇLARI”

MODERATÖR: CAFER TÜRKMEN

17:30 – 18:30
CLOSING AND AWARD CEREMONY / KAPANIŞ VE ÖDÜL TÖRENİ

V. Çürümeden Koru Sempozyumu Kayıt Formu/
V. Prevent From Caries Symposium Registration Form

KAYIT KURALLARI


 • Sempozyumumuzun üç günlük teorik oturumu 5-7 Mayıs 2024 tarihleri arasında, İstanbul Kent Üniversitesi Taksim Kampüsü’nde gerçekleşecektir.
 • Sempozyumumuza katılmak için formu eksiksiz şekilde doldurmanız gerekmektedir.
 • Kayıt ücretleri ve ücretin gönderileceği hesap bilgileri aşağıda belirtilmiştir.
Sempozyum için erken kayıt dönemi 26 Nisan 2024 tarihine kadar olup, üç günlük teorik oturum katılım ücreti KDV dahil;
Lisans öğrencisi ( İstanbul Kent Üniversitesi ) : 1000 TL (Türk Lirası)
Lisans öğrencisi ( Diğer üniversiteler ) : 1200 TL ( Türk Lirası )
Lisansüstü öğrenci ( Uzmanlık veya doktora öğrencileri) : 1800 TL (Türk Lirası)
Diş Hekimi: 3000 TL (Türk Lirası)
26 Nisan 2024’ten sonra yapılacak kayıtlar için ücretler KDV dahil;
Lisans öğrencisi ( İstanbul Kent Üniversitesi ) : 1000 TL (Türk Lirası)
Lisans öğrencisi ( Diğer üniversiteler ) : 1200 TL ( Türk Lirası )
Lisansüstü öğrenci ( Uzmanlık veya doktora öğrencileri) : 2200 TL (Türk Lirası)
Diş Hekimi: 3500 TL (Türk Lirası)
 
Kayıt İptal ve İade Koşulları
Sempozyum kayıt iptalleri yanlızca dilan.kopuz@ken.edu.tr e-posta adresine yazılı olarak kabul edilmektedir.
15 Mart 2024 tarihine kadar yapılan iptallerde kayıt ücretlerinin tamamı iade edilir.
15-30 Mart 2024 tarihleri arasındaki iptallerde kayıt ücretinin %30’u iade edilir.
30 Mart 2024 tarihinden sonra yapılan iptallerde kayıt ücreti iadesi yapılmaz.
Tüm iptal geri ödemeleri sempozyumdan sonra yapılmaktadır. Sempozyum başlangıcında lisans ve lisansüstü öğrencileri kayıt masasına öğrenci belgelerini ibraz etmelidirler.
Fiyatlara sempozyum bilimsel oturumlarına katılım ve yaka kartı, 3 günlük çay, kahve ve diğer ikramlar, kongre çantası ve içindekiler, öğle yemeği ve katılım sertifikası dahildir.
Katılım ve sunum sertifikaları sempozyumun sonrasında talep eden katılımcılara e-posta yoluyla iletilecektir
 
Hesap Bilgileri: KAİKİ KONGRE YÖNETİMİ VE TURİZM A.Ş.
Sempozyum ödemesi için IBAN TL: TR53 0006 2000 4160 0006 2958 97
Banka Şubesi: GARANTİ Bankası – Levent Sanayi Şubesi
Detaylı bilgi için @curumedenkoru instagram adresini ve 
www.curumedenkoru.com web sitesini takip etmeyi unutmayın.

Geç kayıt İşlemlerİnde Kent Ünİversİtesİ lİsans öğrencİsİ ve dİğer ünİversİtelerİn lİsans öğrencİlerİnde fİyat artışı olmayacak, erken kayıt dönemİ fİyatlarından yararlanabİlİrler.

Sevgili Katılımcılar Sempozyum için GÜNLÜK FİYAT:
Lisans öğrencileri, İstanbul Kent Üniversitesi için 400 TL,
Diğer Üniversitesi için 600 TL,
Lisansüstü öğrenci için 800 TL,
Diş Hekimi 1500 TL

REGISTRATION RULES


 • The three-day theoretical session of our symposium will take place on May 5-7, 2024, at Istanbul Kent University Taksim Campus.
 • To participate in our symposium, you must fill out the form completely.
 • The registration fees and the account information to which the fee will be sent are as indicated below.
The early registration period for the symposium is until April 26, 2024, and the three-day theoretical session participation fee includes VAT;
Undergraduate student (Istanbul Kent University): 1000 TL (Turkish Lira)
Undergraduate student (Other universities): 1200 TL (Turkish Lira)
Graduate students (specialization or doctoral students): 1800 TL (Turkish Lira)
Dentist: 3000 TL (Turkish Lira)
Fees for registrations to be made after April 26, 2024 include VAT;
Undergraduate student (Istanbul Kent University): 1000 TL (Turkish Lira)
Undergraduate student (Other universities): 1200 TL (Turkish Lira)
Graduate students (specialization or doctoral students): 2200 TL (Turkish Lira)
Dentist: 3500 TL (Turkish Lira)
 
Registration Cancellation and Refund Conditions
Symposium registration cancellations are only accepted by dilan.kopuz@ken.edu.tr e-mail address via writing.
For cancellations made before March 15, 2024, all registration fees will be refunded.
For cancellations between March 15-30, 2024 , 30% of the registration fee will be refunded.
Registration fee will not be refunded for cancellations made after March 30, 2024.
All cancellation refunds are paid after the symposium. Undergraduate and graduate students should submit their student documents to the registration desk at the beginning of the symposium.
The prices include participation in the scientific sessions of the symposium and a name tag, 3-day tea, coffee and other treats, a congress bag and contents, lunch box and a certificate of participation.
Participation and presentation certificates will be sent to the participants which requests their certificate, via e-mail after the symposium.
 
Account info: KAİKİ KONGRE YÖNETİMİ VE TURİZM A.Ş.
Symposium TL IBAN: TR53 0006 2000 4160 0006 2958 97
Bank Branch: GARANTİ Bankası – Levent Sanayi Şubesi 
For detailed information, follow @curumedenkoru instagram address and www.curumedenkoru.com website.

There will be no price increase for Kent University undergraduate students and undergraduate students of other universities in late registration, they can benefit from the early registration period prices.

Dear Participants DAILY PRICE for the Symposium:
Undergraduate students, 400 TL for Kent University,
600 TL for other University,
800 TL for graduate students,
Dentist 1500 TL

Bildiri Özeti Gönderimi / Abstract Submission

Bildiri Özeti Kategorileri

 • Dental Materyaller
 • Dental Travma
 • Diş Çürüğü
 • Koruyucu ve Minimal Girişimsel Diş Hekimliği
 • Restoratif Diş Hekimliği
 • Estetik Diş Hekimliği
 • Minimal Girişimsel Endodonti
 • Epidemiyoloji
 • Dental Anomaliler
 • Koruyucu Ortodonti
 • Özel Gereksinimi Olan Bireyler
 • Sistemik Hastalıklar ve Diş Çürüğü
 • Genetik
 • Koruyucu Periodontal Yaklaşımlar
 • Koruyucu Protetik Yaklaşımlar
 • Koruyucu Cerrahi Yaklaşımlar
 • Diş Çürüğü Görüntüleme ve Tespiti

Abstract Categories

 • Dental Materials
 • Dental Trauma
 • Dental Caries
 • Preventive and Minimally Invasive Dentistry
 • Restorative Dentistry
 • Aesthetic Dentistry
 • Minimally Invasive Endodontics
 • Epidemiology
 • Dental Anomalies
 • Preventive Orthodontics
 • Special Helath Care Needs
 • Systemic Diseases and Dental Caries
 • Genetic
 • Preventive Periodontal Approaches
 • Preventive Prosthetic Approaches
 • Preventive Surgical Approaches
 • Visualization and Detection of Dental Caries
BİLDİRİ ÖZETİ BAŞVURU KURALLARI
– Ekte bulunan İngilizce ve Türkçe Word dosyası formatında kurallara uygun olarak hem İngilizce hem Türkçe olarak iki ayrı Word dosyası şeklinde hazırlanmalı ve gönderilmelidir.
Tam Metin gönderimi sağlamak isteyen yazarlar ekte bulunan Word dosyasındaki kurallar doğrultusunda gönderim sağlamalıdırlar.
– Vaka raporları ve serilerinde ilgili bildiri özetinin Bildiri Özeti Kitabı’na dahil edilebilmesi için vakaların en az bir senelik takibinin yapılarak bunların fotoğraflı biçimde sunulması ön şarttır. İlgili şartı sağlamayan bildiri özetleri Bildiri Özeti Kitabı’na dahil edilmeyecektir.
– Bildiri özeti son gönderim tarihi 20 Nisan 2024’tür. Bu tarihe kadar bildiri özetleri elifalkan111@gmail.com e-posta adresine mail yoluyla gönderilmelidir. Bildiri özetleri ile ilgili gerekli yazışma ve bilgilendirmeler katılımcı ile bu e-posta adresi üzerinden yapılacaktır.
– Orijinal araştırma kategorisindeki bildiri özetleri Bilimsel Jüri tarafından anonim puan değerlendirmesine tabi tutulacak ve dereceye giren araştırmalar ödüllendirilecektir.

– Kabul edİlen sunumlar sunum günü sabahı en geç 10:00 da teslİm edİlecektİr.

ABSTRACT SUBMISSION RULES
– Abstracts should be prepared in two separate files (both in English and Turkish) in accordance with the rules in the attached Microsoft Word files.
Authors who want to submit a Full Text must submit in accordance with the rules in the attached Word file.
– In case reports and series, in order for the relevant abstract to be included in the Abstract Book, it is a prerequisite to follow up the cases for at least one year and present them with photographs. Abstracts that do not meet the relevant requirement will not be included in the Abstract Book.
– The deadline for abstract submission is April 20, 2024. Abstracts must be sent by e-mail to elifalkan111@gmail.com by this date. Necessary correspondence and information regarding abstracts will be made with the participant via this e-mail address.
– Abstracts in the original research category will be evaluated anonymously by the Scientific Jury and the winning research will be rewarded.

– Accepted abstracts will be delivered no later than 10:00 in the morning on the presentation day.

İletişim / Contact

Bilimsel Sekreterya / Scientific Secretariat

Elif ALKAN
Phone: (538) 547 13 12
E-Mail: elifalkan111@gmail.com

Organizasyon Sekreteryası / Organization Secretariat

Dilan KOPUZ
Phone: (537) 359 51 77
E-Mail: dilan.kopuz@kent.edu.tr