”Sempozyum bilimsel programına dahil edilen bildiri özetleri ‘’uluslararası bilimsel toplantı’’ doçentlik kriteri tanımına uygundur. Bildiri özetlerinin tam metin halleri, isteğe bağlı olarak, 1 Aralık 2023 tarihine kadar Bilimsel Komite’ye gönderildiği takdirde, bildiri özetlerine ek olarak, kongre kitapçığı içinde www.turkiyeklinikleri.com adresinde yayınlanacaktır.’’

“Tarih Göbeklitepe’de Başlar”

Sümerliler, Babiller’den önce, MÖ. 4000 ile 2000 yılları arasında Fırat ve Dicle nehirleri arasındaki Mezopotamya’da büyük bir medeniyet kurmuşlar. Sümer Uygarlığı, dünyanın bilinen en eski uygarlığı olarak kabul edilir. Ayrıca, yazı ve astronomi bilimi ilk kez, Mezopotamya’da Sümerliler döneminde ortaya çıkmıştır.

Dil bilimi, tıp, astronomi, matematik, din, falcılık, büyü ve mitoloji gibi alanlarda öne çıkan ilk uygarlık Sümerliler olmuştur.

Sümer tabletlerinde, Annunaki uzaylılarından bahsedilir. Buna göre, Annunakiler, zamanında 12. Gezegen olarak anılan Nibiriu gezegeninden, şu anda Fırat ve Dicle nehirleri arasındaki bölgeye, mezopotamya’ya  gelerek gezegenlerinin atmosferini onarmak için büyük miktarda altın çıkararak  götürdüklerinden bahsedilmektedir. Ayrıca Annunakiler Sümerlilere medeniyeti öğreterek, teknolojinin gelişmesini sağlamışlar.

Ünlü Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ, eserlerinde, Türkler ve Sümerliler arasındaki kültür ve dil bağlarını ortaya koyarak, “Sümerliler Türklerin bir koludur.” der.

“History Begins at Gobeklitepe”

The Sumerians established a great civilization in the Mesopotamia region between the Firat and the Tigris river before the Babies between 4000 BC and 2000 BC. It is accepted as the oldest known civilization of the world. In addition, writing and astronomy first appeared in Mesopotamia in Sumerians.

The Sumerians were the first to come to the fore in fields such as language, medicine, astronomy, mathematics, religion, fortune telling, magic and mythology.

They speak of the ANNUNAKI aliens in the Sumerian Tablets. The Annunaki came from the planet NIBIRIU, which was referred to as the 12th planet in their time, to the area of what is now Firat and Tigris, and they carved a large amount of gold to repair the atmosphere of their planets and took them to their own planet. The Annunaki also taught the Sumerians civilization and gave them technology transfer.

Famous Sumerologist Muazzez İlmiye Çığ, in her work, brings together the cultural and language connections between Turks and Sumerians and says “Sumerians are a Branch of Turks”.

Invitation

Sevgili Meslektaşlarım,

III. “Çürümeden Koru” sempozyumunu 13-14 Kasım 2020 tarihleri arasında bulunduğumuz salgın şartları nedeni ile online yapmayı planladık. Korumak ve önlemek kavramları ”neyin önleneceğini” öğrenerek başlar. Diş sert dokularını ilgilendiren çürük lezyonlarına, geçmişte “aç ve doldur” felsefesi ile yaklaşılırken, son yıllarda minimal invaziv tedavi prensiplerinde yer alan “kapat ve koru” felsefesi öne çıkmıştır.

Minimal invaziv tedaviler, dokularda en az hasarı oluşturarak gerçekleştirilen işlemlerdir. Bu tür tedavilerde amaç, diş ve çevresindeki dokularda minimal madde kaybı ile sağlıklı dokuların korunması iken, düzenli kontrollerle lezyon oluşmadan koruyucu önlemlerin alınması veya erken teşhis ile dişe ve etrafındaki dokulara en az zarar verilecek tedavilerin yapılmasıdır. Lezyon meydana gelmiş ise de, etki ve zararı en aza indirmek için en erken aşamada, en az girişimsel ve en etkili yolla tedavinin gerçekleştirilmesidir.

“Çürümeden Koru” sempozyumunda, temel olarak başlangıç, orta dereceli ve ilerlemiş çürük lezyonlarına ve bu lezyonların minimal invaziv şekilde tedavilerine odaklanılacaktır. Klinisyenler olarak, hepimiz bu lezyonların tedavisindeki son gelişmeleri bilmek ve öğrenmek durumundayız. Yapılacak olan bu sempozyumdaki sözlü sunumlarla, kısa bir zaman dilimi içerisinde güncel bilgilere ulaşma imkanı bulabileceksiniz. Tezinizi, laboratuvar ve klinik araştırmalarınızı sunmaya davetlisiniz. Bu muhteşem online sempozyumda sizlerle buluşmak için sabırsızlanıyoruz.

Saygılarımla,
Organizasyon Komitesi Adına
Funda Yanıkoğlu

Dear Collegues

III. Prevent from Caries Symposium online between 13-14 November 2020 due to the pandemic conditions we are in. The concept of protection and prevention begins by learning “what to prevent”. In the past, carious lesions which are the main disease of dental hard tissues, were treated with “open and fill” philosophy but in recent years “fill-up and protect” philosophy have paved the way for the minimally invasive treatment methods.

Minimally invasive treatments are procedures performed with the least damage to tissues. The main purpose of such treatments is to take preventive measures before lesion occurs with regular check-ups and protect healthy tissues with minimal loss of material in the teeth and surrounding tissues. If the lesion has already occurred, starting treatment at the earliest stage is the most effective way to minimize the effect and damage.                                                                                                                                                                 

This symposium will focus mainly on initial, moderate, and advanced caries lesions and minimally invasive treatment methods for these lesions. As clinicians, we all have to know and learn about the latest developments in the treatment of these lesions. With the oral presentations in this symposium, you will have the opportunity to learn about the latest innovations in a short time. You are invited to present your thesis, researches in laboratory and clinics. We are looking forward to meeting you at this amazing online symposium.

Regards,
On behalf of the Organizing Committee
Funda Yanıkoğlu

Committees

ORGANIZATION COMMITTEE

 • FUNDA YANIKOĞLU
 • DİLEK TAĞTEKİN
 • SERHAT KÖKEN

TECHINICAL COMMITTEE

 • SERHAT KÖKEN
 • MUSTAFA PEKMEZCİ
 • MUHAMMED ENES ÖZDİL
 • KADİR CEREN

SCIENTIFIC COMMITTEE

 • BETÜL KARGÜL (CHAIR), Turkey
 • STEPHEN J. MOSS, United States of America
 • YEGANE GÜVEN, Turkey
 • ELİF SEPET, Turkey
 • VICENTE FAUS MATOSES, Spain
 • NURAN YANIKOĞLU, Turkey
 • ANDREA ZANDONA, United States of America
 • SİBEL BİREN, Turkey
 • IRINA KUZMINA, Russia
 • TİJEN PAMİR, Turkey
 • CAFER TÜRKMEN, Turkey
 • AYLİN BAYSAN, United Kingdom
 • ESRA CAN EROĞLU, Turkey
 • FUNDA ÖZTÜRK BOZKURT, Turkey
 • CANSU BAŞEĞMEZ, Turkey
 • TATYANA KUPETS, Russia
 • ÖZGÜR ÖNDER KUŞÇU, Turkey
 • PANTELIS KOUROS, Greece
 • BİLGE TARÇIN, Turkey
 • PINAR YILMAZ ATALI, Turkey
 • BORA KORKUT, Turkey
 • GÜLÇİN BİLGİN GÖÇMEN, Turkey
 • BERKANT SEZER, Turkey
 • ZEYNEP CEREN ÇELİK, Turkey

REGISTRATION COMMITTEE

 • SİNEM OK TOKAÇ
 • DENİZ SELİN KAHYA
 • DİLAN KARA
 • BATIN ILGIT SEZGİN
 • NURHAN YAŞLIOĞLU
 • TÜLİN ÇAKIR
 • TÜRKAN SARIOĞLU
 • SERCAN DOĞUKAN YILDIZ
 • PINAR TOK

SCIENTIFIC PROGRAM / BİLİMSEL PROGRAM

NOVEMBER 13, 2020 / 13 KASIM, 2020 (FIRST DAY / BİRİNCİ GÜN)

09:00 – 09:45
OPENING CEREMONY / AÇILIŞ TÖRENİ

Funda Yanıkoğlu – Cansu Başeğmez – Elİf Sepet – Necmettİn Atsü – Turhan Atalay – SÜMEROLOG MUAZZEZ İLMİYE ÇIĞ

Open link
10:15 – 11:00
INAGURAL CONFERENCE / AÇILIŞ KONFERANSI

Vicente Faus Matoses; Cooperation of ortodontics and Restorative Dentistry   Moderatör: Şebnem Türkün

Open link
11:00 – 12:00
ORAL PRESENTATIONS 1 / SÖZLÜ SUNUMLAR 1

Abstract numbers 1-10

12:00 – 13:00
ORAL PRESENTATIONS 2 / SÖZLÜ SUNUMLAR 2

Abstract numbers 11-21

13:00 – 14:00
2 ND CONFERENCE / 2. KONFERANS

Joana Garcez; Direct Anterior Restorations – How to reproduce natural aesthetics with modern composite materials MODERATÖR: esra uzer çelİk

Open link
15:00 – 16:00
1 ST PANEL / 1. PANEL

Bora Korkut – Ömer Bİrkan Ağralı – Fulya Özdemİr; Anterior estetik ve fonksiyonel restorasyonlarda planlamanın önemİ; Tartışmalı Panel  Moderatör: Nuran yanıkoğlu

Open link
16:00 – 16:45
3 RD CONFERENCE / 3. KONFERANS

Stephen J.Moss; Changing concepts in pediatric dentistry   Moderatör: Özgür Önder Kuşçu

Open link
17:00 – 17:45
4 TH CONFERENCE / 4. KONFERANS

Tatyana Kupets; Caries and mucositis management in undergoing cancer chemotherapy   Moderatör: Betül Kargül

Open link
18:00 – 19:00
5 TH CONFERENCE / 5. KONFERANS

David Alleman; The Six Lessons Approach to Biomimetic Restorative Dentistry (BRD)   Moderatör: Esra Can EROĞLU

Open link
19:00 – 20:00
2 ND PANEL / 2. PANEL

Monique van der Veen – Irina Kuzmina – Sİbel DİnÇer; What should be the strategy of preventive dentistry in Pandemi Time   Moderatör: Esra Yıldız

Open link
20:00 – 21:00
6 TH CONFERENCE / 6. KONFERANS

Margherita Fontana; An update on evidence based recommendations for non restorative management of cavitated and non cavitated lesions   Moderatör: GÜLÇİN BİLGİN GÖÇMEN

Open link

NOVEMBER 14, 2020 / 14 KASIM 2020 (SECOND DAY / İKİNCİ GÜN)

09:00 – 10:00
ORAL PRESENTATIONS 3 / SÖZLÜ SUNUMLAR 3

Abstract numbers 22-32

10:00 – 11:00
3 RD PANEL / 3. PANEL

Zeynep Bİlge Kütük – Serhat Köken; ÖN BÖLGE DİREKT REZİN RESTORASYONLAR  Moderatör: Esra Uzer Çelİk

Open link
11:00 – 12:00
ORAL PRESENTATIONS 4 / SÖZLÜ SUNUMLAR 4

Abstract numbers 33-43

15:00 – 16:00
7 TH CONFERENCE / 7. KONFERANS

Pantelis Kouros; Color selection in composite restorations  Moderatör: Funda Öztürk Bozkurt

Open link
16:00 – 17:30
4 TH PANEL / 4. PANEL

Andrew Chandrapal – Gurvinder S. Bhirth – Joana Garcez – Pantelis Couros;  Minimal Invasive Dentistry  Moderatör: Arthur Walker

Open link
17:30 – 18:30
ORAL PRESENTATIONS 5 / SÖZLÜ SUNUMLAR 5

Abstract numbers 44-54

18:45 – 19:45
5 TH PANEL / 5. PANEL

Andrea FERREIRA Zandona – Aylİn Baysan – Carlos GONZÁLEZ Cabezas; Detection Methods in Clinics; Discussion Panel    Moderatör: bora korkut

Open link
20:00 – 20:45
CLOSING CEREMONY / KAPANIŞ TÖRENİ

FUNDA YANIKOĞLU

Open link

Registration

KAYIT KURALLARI

Sempozyum katılım ücreti, tüm katılımcılar için 25 Euro / 199 Türk Lirası olarak belirlenmiştir.

Diş Hekimliği Fakültesi Lisans Öğrencileri için katılım ücreti 50 TL dir.

Hesap Bilgileri:
Alıcı Adı: İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ
Vakıfbank Müşteri Numarası: 445005694655
EURO IBAN: TR78 0001 5001 5804 8016 8104 01
Şube: S00262 Etiler Şubesi (25 EURO)

İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Kongre Genel
Vakıfbank Müşteri Numarası: 445005694655
TL IBAN: TR23 0001 5001 5800 7312 1633 32
Şube: S00262 Etiler Şubesi (199 TL)

Ödeme dekontunuzu Kongre Kayıt Komitesine e-posta (sinem.tokac@kent.edu.tr) ile göndermenizi ve açıklama bölümüne ad/soyad, e-mail, telefon numaralarınızı ve “Çürümeden Koru Sempozyumu 2020” yazmanızı rica ederiz. Banka dekontunuz bize ulaşmadan veya ödemeniz hesabımıza geçmeden önce kayıt talepleriniz konfirme edilemeyecektir.

Anlayışınız için teşekkür ederiz.

REGISTRATION RULES

Symposium participation fee is determined as 25 € / 199 ₺ for all participants.

The fee is 6 € for Undergraduate Students.

Account info:
Recipient Name: İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ
Vakıfbank Customer Number: 445005694655
EURO IBAN: TR78 0001 5001 5804 8016 8104 01
Bank Branch: S00262 Etiler (25 €)

İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Kongre Genel
Vakıfbank Customer Number: 445005694655
TL IBAN: TR23 0001 5001 5800 7312 1633 32
Bank Branch: S00262 Etiler (199 ₺)

We kindly ask you to send your bank receipt to Registration Committee to the mail adress (sinem.tokac@kent.edu.tr) and we kindly ask you to write your name / surname, e-mail, phone number and ‘’Prevent From Caries Symposium 2020’’ to the description part. Your registration will not be completed before we receive your bank receipt and your payments.

We thank you for your understanding.

Abstract Submission

BİLDİRİ HAZIRLAMA ve YÜKLEME KURALLARI

1. Sempozyumda sadece Sözlü Bildiri kabul edilecektir. Bildiri özeti gönderimi için son tarih: 9 Kasım 2020

2. Gönderilen tüm özetler Bilimsel Komite tarafından incelenecek ve kabul bildirimi e-posta ile gönderilecektir.

3. Sunum yapacakların Bilimsel Programa dahil edilebilmesi için kayıt olması ön şarttır.

4. Bildiri özetleri İngilizce olarak Word formatında hazırlanacak, dt.berkantsezer@gmail.com adresine gönderilecektir.

5. Bildirinizin kabul edildiği maili takiben Sözlü sunumlarınızı İngilizce olarak hazırlamanız, 3 slaytla sınırlı tutmanız ve 3 dakika süreyle slaytlarınızla sunumunuzu içeren bir videoyu hazırlayarak We transferle mustafa.pekmezci@kent.edu.tr adresine göndermeniz gerekmektedir. Sunumlarınız sunum zamanınızda sisteme online olarak kayıt edilmiş olacak, yöneltilen sorular curumedenkoru.com Web sayfasında tarafınıza iletilecektir. Video son gönderim tarihi 9 kasım 2020 dır. Teknik problemlerle ilgili olarak mustafa.pekmezci@kent.edu.tr adresine yazabilirsiniz.

“Sevgili katılımcımızın sözlü sunumunu örnek olarak altta görebilirsiniz”

6. Bildiri özetlerinde ‘’Aim’’, ‘’Materials’’ and ‘’Methods’’, ya da ‘’Case Description’’, ‘’Results, Conclusion’’ ve ‘’Key Words’’ başlıkları yer almalıdır.

7. KONULAR :

 • Kariyoloji
 • Dental Materyal
 • Dental Travma
 • Çocuk Diş Hekimliği
 • Endodonti
 • Epidemiyoloji
 • Oral Tıp ve Patoloji
 • Periodontal Hastalıklar
 • Koruyucu Diş Hekimliği
 • Restoratif Diş Hekimliği

8. Bildiriler daha önce hiçbir yerde sunulmamış olmalıdır.

9. Sözlü sunumlar tüm katılımcıların görebilmesi için açık olacaktır. (Özel Oturum atanacaktır.)

10. Özetler doğru yazım ve iyi bir cümle yapısı ile İngilizce yazılmalıdır.

11. Özet başlığının kısa, anlaşılır ve en fazla 25 kelimeden oluşacak şekilde belirlenmesi gerekmektedir.

12. Özetin tamamı, başlık adı, yazarın adı, soyadı hariç olmak üzere 250 kelimeyi geçmemelidir.

13. Özetler, çalışmaya entelektüel katkılarda bulunan tüm yazarları listelemelidir. Sözlü bildiri başlığının alt satırlarında araştırmacıların isimleri ve çalıştıkları kurumlar yazılmalıdır. Farklı kurumlarda çalışan araştırmacıların varlığında, kurum isimleri farklı rakamlarla kodlanıp rakam araştırıcı isminin yanında üst simge olarak belirtilmelidir. Sözlü Sunumu sunacak kişinin adının altı çizilerek belirtilmelidir.

14. Özetleri Times New Roman yazı tipi ile 12 punto, tek satır aralığı kullanılarak ve iki yana yaslanmış olarak yazılmalıdır.

15. Özet bitiminde bir satır atlanarak, en az beş anahtar kelime eklenmelidir.

16. Özetlerde tablo veya figür kullanılamaz.

17. Kabul edilen özetler online bildiri özetleri kitabı şeklinde www.turkiyeklinikleri.com/journal/bilimsel-oturumlar/ adresinde aralık ayından itibaren yayınlanacaktır.

18. Sunum yapan kişilere katılım sertifikası gönderilecektir.

ORAL PRESENTATION PAPER PREPARATION AND INSTALLATION RULES

1. Presentations will only be in oral form. Abstract submission deadline for Oral Presentation: November 9, 2020

2. All abstracts submitted online will be reviewed by the Scientific Committee and the notification of acceptance will be sent by e-mail.

3. Registration is a prerequisite for the presenting author to be included in the Scientific Program.

4. Presentation abstracts will be prepared in Word format, and be sent to dt.berkantsezer@gmail.com e-mail adress.

5. Following acceptance of your abstract, prepare an oral presentation in english limited to 3 slides and 3 minutes as video video presentation and sent to mustafa.pekmezci@kent.edu.tr e-mail as We transfer. Presentations will already be registered as online at the time of your presentation. The questions will be transfered to you on curumedenkoru.com Web address. Last date for the videos to be sent is November 9, 2020.  You may reach to mustafa.pekmezci@kent.edu.tr with any technical problem.

“You may see an example of the presentation by one of dear attendees”

6. The titles “Aim”, “Materials and Methods”, “Case Description”, “Results”, “Conclusion” and “Key Words” should be included for the abstracts.

7. TOPICS :

 • Cariology
 • Dental Materials
 • Dental Trauma
 • Paediatric Dentistry
 • Endodontics
 • Epidemiology
 • Oral Medicine and Pathology
 • Periodontal Disease
 • Preventive Dentistry
 • Restorative Dentistry

8. Oral Presentations should not have been presented anywhere before.

9. Oral presentations will be available to all participants to view (Specific Session will be assigned.)

10. Abstracts should be written in English with correct spelling and a good sentence structure.

11. The title of the abstract should be short, understandable and should be defined as maximum 25 words.

12. The entire abstract should not exceed 250 words, excluding the title, author’s name and surname.

13. Abstracts should list all authors who made intellectual contributions to the study. The names of the researchers and the institutions they work for should be written in the bottom lines of the oral presentation title. Researchers working in different institutions, institution names should be coded with different numbers and the number should be specified as superscript next to the name of the researcher.

14. Abstracts should be written in “Times New Roman” font, 12 pt., Single line spacing and justified.

15. There should be at least five key words at the end of the abstracts with one line separation.

16. Tables or figures cannot be used during abstract submission.

17. Accepted abstracts will be published in December at www.turkiyeklinikleri.com/journal/science-chairs/ as online symposium-abstract book.

18. After the meeting, an oral presentation certificate will be sent to the presenters.

Presentation

 • Title
 • Title
 • Title
 • Title
 • Title
 • Title
 • Title
 • Title
 • Title

Contact

DİŞ HEKİMLİĞİ UYGULAMA
ve ARAŞTIRMA MERKEZİ ( İKDM )
Scientific Secretariat

BERKANT SEZER
Phone : (553) 010 51 04
E-Mail: dt.berkantsezer@gmail.com

Organization Secretariat

ÖZGÜR ÖNDER KUŞÇU
Phone : (532) 769 00 65
E-Mail : ozguronder.kuscu@kent.edu.tr

 

“To solve pressing web problems” / 
“Acİl web sorunlarını çözmek İçİn”

 

In case of any technical problem you may reach to Dr. MUSTAFA PEKMEZCİ
(543) 695 00 34
Teknik bir sorun söz konusu olursa Dr. MUSTAFA PEKMEZCİ’ye ulaşabilirsiniz
(543) 695 00 34”